mgr Anna Reszka

Jestem magistrem psychologii i psychoterapeutą po całościowym 4-letnim szkoleniu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym, którego centrum jest bieżące doświadczenie danej osoby – to, co przeżywa aktualnie, co hamuje jej rozwój oraz utrudnia zaspakajanie potrzeb i realizację celów.

Podstawą mojej pracy jest budowanie empatycznej relacji i pełnej akceptacji oraz autentycznego kontaktu. Te warunki umożliwiają spotkanie z drugą osobą, wspieranie i towarzyszenie w pracy nad doświadczanymi przez nią trudnościami z różnych obszarów życia.

Pracuję z osobami dorosłymi i wchodzącymi w dorosłość chcącymi zrozumieć siebie i swoje doświadczenia, cierpiącymi z powodu obniżonego nastroju, depresji, lęku, niskiego poczucia własnej wartości, doświadczającymi kryzysów w życiu osobistym i zawodowym, trudności w relacjach, czy też osobami chcącymi wyznaczyć cel i sens w swoim życiu.

Swoją pracę regularnie poddaję superwizji u certyfikowanego superwizora.

Swoje doświadczenie w pomocy psychologicznej i psychoterapii zdobywałam podczas stażu na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie jak i pracując z osobami dorosłymi i młodzieżą doświadczającymi kryzysów psychicznych – w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz  Linii Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego. Pracowałam także z wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich rodzinami oraz osobami z niepełnosprawnością.

Umów się

Anna Reszka - ZnanyLekarz.pl