lek. Anna Szczęsna

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zdobywała doświadczenie w pracy w oddziałach: dziennym, całodobowym, w opiece ambulatoryjnej w zespole leczenia środowiskowego oraz w klinice Psychosomatyki i Psychoterapii w Niemczech.

Zajmuje się diagnozą i leczeniem osób dorosłych.

Prowadzi diagnozy i leczenie w języku niemieckim i angielskim.