mgr Dorota Królewicz – Adamus

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, pedagogiem specjalnym, absolwentką jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim.

Aktualnie jestem w trakcie zaawansowanego, całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie ISTDP. (Intensive Short -Therm Dynamic Psychotherapy) pod superwizją Jona Fredericksona. Nurt ten jest nowoczesną formą pracy z pacjentem, którego skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi. Opiera się na założeniach psychodynamicznych – teorii relacji z obiektem oraz teorii więzi J. Bowlby’ego. Praca tą metodą pozwala w sposób skuteczny i bezpieczny docierać do nieświadomych uczuć, pragnień i wspomnień, co pomaga pacjentowi zmierzyć się z problemem i osiągnąć postawione cele.

Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja w Warszawie, a także szkolenie w zakresie podstaw psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Odbyłam szkolenie w zakresie terapii zaburzeń lękowych u młodzieży w oparciu o koncepcję mentalizacji. Uczestniczyłam w pierwszej polskiej edycji szkolenia Play Therapy,  dedykowanego indywidualnej pracy terapeutycznej z dziećmi poprzez zabawę, akredytowanym przez PTI/PTUK. Ukończyłam szkolenie dotyczące pracy z traumą w podejściu EFIT (emotionally focused individual therapy) prowadzone przez dr T. Leanne Campbell.

Posiadam ponad 10 letnią praktykę w obszarze pomocy psychologicznej, terapii i dostarczania wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych. Odbyłam staż kliniczny na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku Nowym Porcie, staż psychoterapeutyczny w Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w państwowych i niepublicznych placówkach oświatowych, oraz ośrodkach klinicznych.

Pracuję z Dorosłymi, Dziećmi i Nastolatkami. Wspieram i towarzyszę Rodzicom w rozumieniu i radzeniu sobie z trudnościami Dzieci. Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.

Swoją pracę poddaję superwizji.