mgr Joanna Szot

Jest psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie Terapii Poznawczo – Behawioralnej (CBT).

Obecnie w trakcie realizacji drugiego stopnia czteroletniego programu kształcenia dla psychoterapeutów zgodnego z wymogami NFZ, rekomendowanego przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Podczas regularnych szkoleń rozwija swoje umiejętności i poszerza wiedzę czerpiąc ją od doświadczonych wykładowców i praktyków superwizorów psychoterapii CBT.

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla ofiar przemocy w Gdyni. Pracowała w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego, gdzie zajmowała się pracą terapeutyczną z podopiecznymi oraz z ich rodzinami.

Jednym z bardzo ważnych obszarów pracy mgr Joanny Szot jest wsparcie terapeutyczne i konsultacje rodzicielskie dla dzieci w pieczy zastępczej oraz rodziców zastępczych. Doświadczenie w tym zakresie nabyła podczas swojej dwuletniej pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Wspiera również rodziców adopcyjnych w procesie wychowawczym.

Aktywnie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach naukowych i szkoleniach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

W swojej pracy przestrzega zasad etycznych PTTPB, swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Umów się

Joanna Szot - ZnanyLekarz.pl