mgr Kamila Konieczna

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W roku 1993 ukończyła specjalizację w zakresie psychologii klinicznej i uzyskała tytuł psychologa klinicznego.

Doświadczenie zawodowe obejmuje 30-letni okres pracy z pacjentami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w obszarach związanych z ochroną zdrowia, głównie w Poradniach Zdrowia Psychicznego.

Zajmuje się psychologiczną oceną stanu psychicznego:
– diagnozą zaburzeń psychicznych
– diagnozą zaburzeń osobowości
– oceną funkcji poznawczych w przebiegu chorób z zaburzeniami pamięci.

Udziela pomocy psychologicznej w sytuacjach:
– kryzysów życiowych (żałoba, rozwód, utrata pracy)
– kryzysów rodzinnych
– problemów związanych z nadużywaniem alkoholu.

Dla osób z problemami emocjonalnymi w przebiegu zaburzeń nerwicowych oraz depresyjnych prowadzi indywidualne spotkania psychoterapeutyczne w nurcie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR).