lek. Piotr Stefanowicz

Lekarz medycyny, specjalista psychiatrii, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego  w Gdańsku im. M. Kopernika (1978), absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (1986), specjalista 1 stopnia (1989) oraz specjalista 2 stopnia (1993) w dziedzinie psychiatrii.

Doświadczenie zawodowe obejmuje 30-letni okres pracy, m.in. w  Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, II Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku oraz w licznych Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie Trójmiasta. Aktualnie prowadzi Poradnię Zdrowia Psychicznego oraz Poradnię Leczenia Nerwic w NZOZ „A.B.C. FAMILY MED” sp. z o.o. w Sopocie.

Pracuje z osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu:

  • zaburzeń nastroju, depresyjnych, choroby afektywnej dwubiegunowej,
  • zaburzeń lękowych i nerwicowych,
  • zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe),
  • uzależnienia (alkohol, narkotyki, leki),
  • zaburzeń pamięci i innych objawów psychiatrycznych spotykanych u osób w wieku podeszłym (psychiatria geriatryczna),
  • zaburzeń snu i bezsenności

Ponadto udziela pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych (śmierć osoby bliskiej, rozwód, choroba , utrata pracy , wypalenie zawodowe, przewlekły stres).